Usługi księgowo-podatkowe

Specjalizujemy się w świadczeniu kompleksowych oraz profesjonalnych usług księgowo-podatkowych. Jesteśmy istotnym wsparciem dla przedsiębiorców, ponieważ są oni podmiotami zobowiązanymi do prowadzenia właściwej formy rachunkowości, dostosowanej do wybranego przez nich rodzaju działalności. Księgowość jest tutaj rozumiana jako rejestracja oraz dokumentowanie faktu wystąpienia określonych zdarzeń gospodarczych, które wywołały jakąkolwiek zmianę w majątku danej jednostki gospodarującej środkami finansowymi.

Finrolling - usługi księgowo podatkowe

W zakresie księgowości na nasze działania składa się przede wszystkim uproszczona ewidencja księgowa (zajmowanie się między innymi ryczałtem ewidencjonowanym oraz książką przychodów i rozchodów), jak również pełna księgowość (prowadzenie ksiąg handlowych). Wysokiej jakości usługi, które nas wyróżniają, są kierowane do podmiotów działających na co dzień w różnorodnej formie. Zajmujemy się rozliczaniem:

  • jednoosobowych działalności gospodarczych,
  • spółek cywilnych z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • spółek komandytowych,
  • spółek cywilnych,
  • spółek jawnych.

Ponadto w ramach naszej działalności prowadzimy również rozrachunki małych oraz dużych firm. Mianem rozrachunków określa się wszystkie należności, jak i zobowiązania powstające w związku z działalnością konkretnego przedsiębiorstwa. Typowe jest dla nich określenie z jednej strony dłużnika, a z drugiej wierzyciela oraz uzgodnienie terminu spłaty wierzytelności. Firmy najczęściej prowadzą rozrachunki z dostawcami, odbiorcami, instytucjami publicznoprawnymi, swoimi pracownikami oraz jednostkami innego typu.

Świadczone przez nas usługi to także opracowanie ewidencji środków trwałych oraz dokonywanie tak zwanych rozliczeń międzyokresowych. Stawiając na indywidualne podejście do naszych Klientów, w następstwie dokładnego prześledzenia ich sytuacji, przygotowujemy indywidualny plan kont i politykę rachunkowości firmy. Podczas tych działań każdorazowo bierzemy pod uwagę zarządczy charakter, jaki ma spełniać księgowość. Ponadto sporządzamy szczegółowe sprawozdania finansowe oraz analizy i zestawienia, których główny cel stanowi ocena możliwości inwestycyjnych i rozwojowych firmy. Zatem dbając o teraźniejszość, wspieramy również przyszłość przedsiębiorstw.

Natomiast w zakresie kwestii podatkowych zajmujemy się przygotowywaniem następujących rozliczeń:

  • podatków dochodowych PIT oraz CIT,
  • podatków od towarów i usług VAT oraz VAT-UE,
  • podatków od czynności cywilnoprawnych PCC.

Zdecydowanie się na powierzenie nam prowadzenia wskazanych powyżej spraw to doskonałe rozwiązanie pozwalające na skuteczne zabezpieczenie swoich interesów. Ty zaangażuj się w pełni w realizację wytyczonych celów biznesowych, a nam pozwól zająć się wszystkimi kwestiami księgowo-podatkowymi. Z naszym profesjonalnym wsparciem zawsze uda Ci się na czas wywiązać ze wszystkich obowiązków przewidzianych przez obowiązujące w Polsce prawo. Gwarantujemy, że udzielimy rzetelnej odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania i rozwiejemy każdą nurtującą Cię wątpliwość. Serdecznie zapraszamy do kontaktu i skorzystania z naszych usług.