FAQ

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Kontakt odbywa się drogą mailową lub telefoniczną. Zapraszamy również do osobistego kontaktu w siedzibie FinRolling po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania. Jesteś z daleka ? Umów się na konferencję online w godzinach pracy FinRolling.

Po każdym zakończonym miesiącu, przekazana do siedziby FinRolling dokumentacja, zostanie sprawdzona pod względem formalnym, merytorycznym i księgowym, a następnie wprowadzona do odpowiednich ewidencji i rejestrów. Na podstawie otrzymanych dokumentów zostaną obliczone daniny publiczne. Osoby wskazane do kontaktu zostaną poinformowane drogą mailową o wysokości danin publicznych do zapłaty i terminach ich przekazania na stosowne konta bankowe.

Tak. Podczas pierwszego audytu akt osobowych, sporządzane jest zestawienie wymaganych braków w dokumentacji oraz terminów okresowych badań lekarskich i szkoleń BHP. Zestawienie jest na bieżąco aktualizowane i udostępniane klientowi.

Wspieramy naszych klientów w prowadzeniu akt osobowych pracowników. Udostępniamy komplet kwestionariuszy i oświadczeń, wymaganych zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W przypadku dużej ilości pracowników zalecamy przechowywanie akt osobowych w siedzibie klienta, jednak pod ścisłą kontrolą z naszej strony.

Tak. Przygotowujemy proste umowy o pracę, jak również umowy zlecenia. W przypadku, gdy klient wymaga bardziej rozbudowanych umów, wzory sporządzane są one indywidualnie dla klienta i konsultowane przez prawnika.

Stawiamy na funkcjonalność i wygodę. Dokumenty można dostarczyć do siedziby FinRolling osobiście, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera, albo przesłać na maila czy udostępnić je w tzw. chmurze. Współpracujemy z firmami z całej Polski, a mając na uwadze terminarz podatkowo-kadrowy dostęp do dokumentów musi być dogodny i systematyczny. Jednym słowem liczy się czas. Jeżeli Twój biznes zamyka się w 100 dokumentach miesięcznie wystarczy raz w miesiącu dostarczyć je do FinRolling w terminach zawartych w umowie współpracy. Jeżeli dokumentów jest więcej lub ich kompletowanie trwa dłużej może się okazać, że konieczne będzie częstsze przesyłanie dokumentów lub udostępnianie ich na bieżąco.

Działalność gospodarczą można rozpocząć w dowolnym momencie roku. Tym samym obsługa ze strony FinRolling może rozpocząć się wraz z podjęciem decyzji o utworzeniu firmy. Pomożemy wybrać najlepsze rozwiązania dla nowo powstającego biznesu, stworzymy strategię działania i udzielimy stosownych wskazówek jak uruchomić od podstaw nową firmę. Dla tych podmiotów, które już prowadzą swoją działalność i są zdecydowane na współpracę z FinRolling udzielimy stosownych wskazówek, jak zakończyć współpracę z dotychczasowym biurem rachunkowym, jak przygotować dokumentację do przejęcia, oraz po przeprowadzeniu wewnętrznego audytu dokumentacji podejmiemy kontynuację działań w zakresie obsługi księgowo-kadrowej.

W zależności od formy prowadzonej działalności gospodarczej oraz złożoności procesów księgowo-kadrowych kwota za świadczone usługi kształtuje się zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie FinRolling. W przypadku usługi w ramach zastępstwa inwestycyjnego – cena uzależniona jest w zależności od budżetu inwestycji i zakresu usług.

Do wyceny usług stosowane jest indywidualne podejście ponieważ każdy podmiot jest inny, a oczekiwania naszych klientów są różne. Zakres świadczonych usług może być podstawowy lub rozszerzony. Usługi można dowolnie łączyć wybierając wariant dla siebie najkorzystniejszy. Kwota wskazana w umowie ma formę ryczałtową i jest z góry określona. Jeżeli wzrośnie ilość dokumentów podlegających ewidencji lub też pracochłonność w obsłudze danego podmiotu otwiera to możliwość negocjacji stawki zawartej w umowie i na mocy wiążącego aneksu nowe warunki cenowe zostają zaakceptowane przez obie strony umowy.

Jesteśmy Państwa partnerem w biznesie. Prowadzimy w sposób kompleksowy dokumentację inwestycyjną i księgowo-kadrową, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom firm z nami współpracujących. Oferujemy nie tylko profesjonalną, terminową i rzetelnie prowadzoną usługę księgowo-kadrową, ale również dzielimy się doświadczeniem, przybliżamy skomplikowane prawo podatkowego i wskazujemy kierunki rozwoju, z których mogą skorzystać nasi klienci.

Zawierając z FinRolling umowę współpracy, na mocy udzielonych pełnomocnictw, zostanie przejęty kontakt z urzędami skarbowymi i ZUS w zakresie prowadzonej dokumentacji księgowo-kadrowej. Miesięczne dokumenty rozliczeniowe w zakresie podatków i składek na ubezpieczenia społeczne zostaną złożone drogą elektroniczną w ustalonych terminach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

FinRoling w ramach udzielonych pełnomocnictw reprezentuje współpracujące firmy przed instytucjami tj, urzędy skarbowe, ZUS czy PIP, udzielając informacji i zapewniając sprawne przeprowadzenie stosownych działań ze strony instytucji kontrolującej. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że zakres kontroli jest szerszy i wymaga aktywnego włączenia się przedsiębiorcy lub przedstawiciela spółki w czynności sprawdzające. Szerszy zakres działania w zakresie kontroli może wymagać pełnomocnictwa szczególnego, co w razie potrzeby jest indywidualnie uzgadniane z klientem.

FinRolling zobowiązuję się do prawidłowego i terminowego wyliczenia stosownych kwot podatków i składek ZUS, jednak obowiązek ich zapłaty leży wyłącznie po stronie klienta. FinRolling nie ponosi odpowiedzialności za nieterminową zapłatę podatków i składek do ZUS, nie ponosi również odpowiedzialności za wynikłe konsekwencje z tego tytułu.