Usługi kadrowo-płacowe

Bazując na posiadanym doświadczeniu oraz zdobytej na przestrzeni lat wiedzy oferujemy naszym klientom wysokiej jakości usługi w zakresie obsługi kadrowo-płacowej. Dbałość przedsiębiorców o te kwestie jest niezwykle ważna, ponieważ staranność w tym zakresie stanowi kluczowy czynnik, decydujący o sprawnym funkcjonowaniu konkretnej firmy. Naszym Klientom dostarczamy spersonalizowane rozwiązania dostosowane do ich aktualnej sytuacji. W efekcie zapewniamy im stabilne warunki sprzyjające stałemu rozwojowi oraz zwiększające efektywność realizowanych procesów.

Usługi kadrowo-płacowe

Zależy Ci na wdrożeniu w Twojej organizacji sprawnego systemu kadrowo-płacowego, który zostanie dopasowany do oczekiwań poszczególnych członków zespołu i uwzględni obowiązujące przepisy normatywne? Receptą na Twoje potrzeby jest skorzystanie ze świadczonych przez nas usług – już teraz zadbaj o satysfakcję swoich pracowników.

Przywiązujemy ogromną uwagę do wszechstronnego wspierania firm w prowadzeniu administracji kadrowej. Nasza pomoc jest dostrzegalna już nawet na początkowych etapach współpracy z pracownikami. Z jednej strony udzielamy niezbędnych informacji przy zatrudnianiu oraz zwalnianiu pracowników i zleceniobiorców, a z drugiej strony przygotowujemy wzory umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych (między innymi umowy zlecenie, umowy o dzieło i kontraktu menadżerskiego). Następnie udzielamy cennych wskazówek, co do zasad tworzenia akt osobowych pracowników, a w dalszej kolejności podpowiadamy jak prowadzić je w odpowiedni sposób. Dzięki temu dokumentacja pracownicza jest zawsze zgodna z aktualnymi standardami i schematami przewidzianymi przez obowiązujące prawo.

Oferujemy wsparcie doradcze przy podejmowaniu decyzji kadrowych, jak również służymy pomocą w sytuacjach losowych, jakie mogą pojawić się podczas zatrudnienia. Jednocześnie trzymamy pieczę nad kontrolą terminowości wykonywania badań okresowych i kontrolnych przez pracowników oraz szkoleń BHP. Nasze usługi są dostrzegalne również w zakresie kwestii wynagradzania zatrudnionych osób – konstruujemy symulacje wynagrodzeń, wskazujemy pełne koszty zatrudnienia oraz udzielamy informacji dotyczących struktury systemu wynagrodzeń. Na podejmowane przez nas działania składa się również naliczanie wynagrodzeń w oparciu o otrzymywaną od Klientów ewidencję czasu pracy ich kadry pracowniczej.

Powierzając nam obsługę kadrowo-płacową, można liczyć z naszej strony także na:

  • przekazywanie rozliczeń podatku od osób fizycznych (miesięcznych i rocznych),
  • przygotowywanie miesięcznych i rocznych raportów do ZUS (ZUS DRA i IWA),
  • wykonywanie rozliczeń z PFRON ,
  • naliczanie i wykonywanie rozliczeń dotyczących PPK,
  • dokonywanie zgłoszeń oraz przygotowywanie wniosków o wypłatę zasiłków do ZUS (między innymi ZUA, ZZA oraz ZWUA).

W zakres świadczonych usług kadrowo-płacowych wchodzi także udzielanie informacji w razie ewentualnego pojawienia się spraw komorniczych pracowników lub zleceniobiorców. Ponadto służymy wsparciem przy kontrolach wykonywanych przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Korzystając z naszego wsparcia, Klienci zyskują pewność, że sprawami kadrowo-płacowymi ich przedsiębiorstwa zajmują się wykwalifikowani specjaliści z doświadczeniem w tej dziedzinie. Zapraszamy do kontaktu i ustalenia szczegółowych zasad współpracy.