Outsourcing księgowości – dlaczego warto się na niego zdecydować?

Księgowość może być prowadzona w firmie wewnętrznie lub zewnętrznie. Wybór konkretnej formy jest uzależniony od kilku czynników, m.in. struktury organizacyjnej, wielkości przedsiębiorstwa, czy liczby pracowników. W tym pierwszym przypadku działania o takim charakterze realizuje się samodzielnie, natomiast w drugim usługi te zleca się innemu podmiotowi – jest to tak zwany outsourcing księgowości. Obecnie takie rozwiązanie cieszy się rosnącą popularnością. W czym tkwi jego potencjał? Już teraz sprawdź najważniejsze informacje na temat głównych założeń i zalet typowych dla outsourcingu usług księgowych.

Czym jest outsourcing księgowości?

Outsourcing w ogólnym rozumieniu to nic innego jak zlecanie wykonania określonych usług na zewnątrz. Taka strategia wpisuje się w ideę nowoczesnego zarządzania organizacjami i ma związek z umiejętnym delegowaniem zadań. Warto podkreślić, że outsourcing znajduje swoje zastosowanie w wielu obszarach. Jednym z nich jest właśnie księgowość – w tym przypadku konkretna firma powierza prowadzenie księgowości profesjonalistom pracującym w biurach rachunkowych. Taki model charakteryzuje się licznymi mocnymi stronami, co sprawia, że cieszy się on ogromnym uznaniem. Postawienie na outsourcing usług księgowych to jedna z kluczowych decyzji, jaką współcześnie, dla dobra swojej firmy, powinien podjąć każdy świadomy przedsiębiorca. Zdejmie to z jego barków liczne obowiązki, a także podkreśli profesjonalizm organizacji.

Outsourcing usług księgowych – jakie są zalety tego rozwiązania?

Przewaga outsourcingu usług księgowych nad wewnętrznym prowadzeniem tego typu działań jest niezaprzeczalna. Nieustanny dostęp do fachowego doradztwa i stałe wsparcie ze strony specjalistów w dziedzinie szeroko rozumianej księgowości to ogromna szansa dla przedsiębiorstw, której po prostu nie powinno się ignorować.

Najważniejsze atuty outsourcingu księgowości to:

 • duża wygoda,
 • kompleksowa obsługa cechująca się wysoką jakością – profesjonalna pomoc udzielana na wielu płaszczyznach,
 • realne zredukowanie kosztów związanych z prowadzeniem księgowości w wymiarze wewnętrznym,
 • brak konieczności zatrudniania i inwestowania w dodatkowego pracownika, czyli księgowego lub księgową,
 • spora oszczędność czasu przedsiębiorcy oraz zespołu, którym zarządza,
 • zwiększone poczucie bezpieczeństwa – zminimalizowane ryzyko pojawienia się błędów i związanych z nimi konsekwencji finansowych,
 • pewność terminowej oraz poprawnej realizacji przewidzianych przez prawo obowiązków dotyczących księgowości,
 • możliwość całkowitego skupienia się na realizacji kluczowych celów biznesowych i aktywnościach przynoszących zysk,
 • większa produktywność zespołów korzystających z zewnętrznej księgowości,
 • stały dostęp do aktualności (przede wszystkim prawnych) dotyczących księgowości,
 • znajomość praktycznych zagadnień przez takich ekspertów, którzy nieustannie się dokształcają,
 • zachowanie ciągłości prowadzonej w firmie księgowości,
 • sprawna komunikacja z przedstawicielami biura rachunkowego.

Outsourcing księgowości – podsumowanie

Zaprezentowane powyżej informacje jednoznacznie pokazują, że w wielu przypadkach outsourcing usług księgowych oraz kadrowo-płacowych jest najlepszą z opcji, na jaką można się zdecydować. Mając na uwadze rozwój swojej firmy, warto postawić na to rozwiązanie. I to bez względu na specyfikę prowadzonej działalności, czy branżę, w której się działa. Z opcji tej korzystają zarówno małe i średnie firmy, jak również wielkie przedsiębiorstwa. Należy jednak pamiętać, że bezpośredni wpływ na jakość outsourcingu księgowości ma wybór godnego zaufania podmiotu zewnętrznego, rzetelnie wywiązującego się ze swoich obowiązków. Rozpoczęcie satysfakcjonującej współpracy ze sprawdzonym biurem rachunkowym, w którym pracują kompetentni i doświadczeni specjaliści, to niezwykle istotny krok na drodze prowadzącej do osiągnięcia upragnionego sukcesu biznesowego.