CENNIK USŁUG 2022

USŁUGI KSIĘGOWO-PODATKOWE
Ryczałt ewidencjonowany200 zł / msc
Roczne rozliczenie podatku PIT-28 ½ jednomiesięcznej stawki za usługi księgowo-podatkowe
KPiR do 100 dokumentów 400 zł / msc
KPiR do 100 dokumentów + prowadzenie rozrachunków600 zł / msc
KPiR powyżej 100 dokumentów + prowadzenie rozrachunkówindywidualna wycena
Roczne rozliczenie podatku PIT-36, PIT-36L½ jednomiesięcznej stawki za usługi księgowo-podatkowe
Księgi Handlowe do 100 dokumentów600 zł / msc
Księgi Handlowe powyżej 100 dokumentów indywidualna wycena
Roczne Sprawozdanie finansowejednomiesięczna stawka za usługi księgowo-podatkowe wynikające z bieżącej umowy
Bilans, RZiS, Analizy finansowe, wskaźnikoweod 120 zł
Sprawozdawczość do GUSod 100 zł
Dodatkowe prace zlecone150 zł / godz. pracy
Ustalona w umowie cena za usługę księgową ma charakter ryczałtowy i nie ulega zmianie jeżeli w danym miesiącu zostanie zaksięgowana większa ilość faktur niż ustalona w limicie. Zwiększony nakład pracy oraz ilość dokumentów otwiera natomiast drogę do negocjacji i zmiany stawki wprowadzonej umową. Cena za świadczone usługi niezależnie od ilości dokumentów i nakładu pracy może wzrosnąć po każdym zakończonym roku podatkowym z uwzględnieniem stopnia inflacji i wzrostu płacy minimalnej w gospodarce.
USŁUGI KADROWO-PŁACOWE
Obsługa kadrowo-płacowa za pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę40 zł / os.
Obsługa kadrowo-płacowa za Zleceniobiorcę30 zł / os.
Rozliczenie roczne podatku dochodowego od wynagrodzeń (PIT-11)20 zł / os.
Rozliczenie miesięczne PFRON100 zł / msc
Sprawozdawczość do GUSod 100 zł
Rozliczenia z PUP oraz wnioski od 100 zł
Dodatkowe prace zlecone150 zł / godz. pracy
WSPARCIE BIZNESU
Audyt księgowy, kadrowyindywidualna wycena
Tworzenie procedur dla firm
Wsparcie z zakresu HR i struktur organizacyjnych
ZASTĘPSTWO INWESTYCYJNE
Cena ustalana indywidualnie i uzależniona jest w zależności od budżetu inwestycji oraz zakresu usług
ZASTĘPSTWO INWESTYCYJNE
Cena ustalana indywidualnie i uzależniona jest w zależności od budżetu inwestycji oraz zakresu usług